Grubo spalona…

Grubo spalona opona.
#motoryzacja #heheszki