Z moich obserwacji wynika, że…

Z moich obserwacji wynika, że spadek wartości używanego samochodu w czasie przedstawia się statystycznie wzorem:

P(t) = P0 * 0.87^t

Gdzie P0 to wartość nowego, a t to czas od zakupu (w latach). Oczywiście wzór nie uwzględnia dodatkowej utraty wartości z powodu wypadków, zniszczeń w katastrofach atmosferyczych, wandalizmu, nadmiernej eksploatacji czy zaniedbań.

#motoryzacja #ciekawostki #matematyka #przemyslenia